Uchwa³y Rady Miejskiej w Brzeszczach


UCHWA£A NR XXXIV/339/13

UCHWA£A NR XIII/127/11

UCHWA£A NR XXXV/325/13